Registrering som droneoperatør

Når man flyver drone i Danmark, skal man enten være registreret som droneoperatør, når man flyver privat eller være tilknyttet en virksomhed eller organisation, der er registreret som droneoperatør.

Når du har registreret dig som droneoperatør, skal du påsætte operatørregistreringsnummeret på dronen. Hvis din drone er mærket med din dronecertifikatnummer, skal dette udskiftes. Certifikatnummeret er ikke længere korrekt mærkning af dronen. 

Det er operatøren, der er ansvarlig for, at dronen er forsikret, vedligeholdes efter forskrifterne og at de tilknyttede fjernpiloter har den rette uddannelse. Nedenfor kan du læse mere om hvordan du registrerer dig som henholdsvis privat droneoperatør eller din virksomhed som virksomhedsoperatør. 

Du  flyver som privat fjernpilot

Hvis du flyver i privat regi, er du selv droneoperatøren. Det er dermed dig, der skal sørge for, at du som fjernpilot har de rette kompetencer til at flyve den drone, du flyver med, og at den er forsikret iht. gældende regler. Som privatperson skal du derfor også sørge for, at du er registreret som droneoperatør.

Droneoperatøren er den ansvarlige enhed, der skal sørge for at dronen er forsikret og korrekt vedligeholdt.

Registrer dig som privat droneoperatør her

Du arbejder for en virksomhed, der flyver droner

Hvis du arbejder for en en virksomhed, et enkeltmandsselskab eller en privat eller offentlig organisation, er det virksomhedens opgave at have registreret sig som droneoperatør. Virksomheden vil dermed have ansvaret for at dens droner skal være mærket korrekt, og at dronerne f.eks. er forsikret efter gældende regler. Det er også droneoperatøren, der skal sørge for, at alle fjernpiloterne har de rette kompetencer til at flyve den drone, de flyver med. 

Registrer en organisation som droneoperatør her

Hvornår skal man registrere sig?

Alle droneoperatører skal som udgangspunkt registrere sig hos Trafikstyrelsen. Du skal kun registrere dig én gang – også selvom du har flere droner.

Du skal registrere dig som droneoperatør:

  • Hvis dronen vejer 250 g og op til 25 kg
  • Hvis dronen vejer under 250 g og har en sensor, såsom et kamera, Lidar sensor, termisk sensor mm.

Du skal ikke registrere dig som droneoperatør:

  • Hvis dronen vejer under 250g og ikke har en sensor.
  • Hvis dronen er bragt på markedet som en legetøjsdrone - også selvom dronen har sensor.

Uddybende information

Der skelnes i europæisk og dansk lovgivning mellem begreberne fjernpilot og droneoperatør, og selvom de to begreber ligner hinanden, er der tale om 2 forskellige ting. Derfor skal man i de fleste tilfælde registrere sig som droneoperatør og i de fleste tilfælde som fjernpilot.

Som droneoperatør skal du registrere dig hos Trafikstyrelsen. Når du eller din virksomhed er registreret, vil droneoperatøren få tildelt et unikt droneoperatørnummer, som skal påføres alle de droner, der opereres med. Det betyder, at en droneoperatør kun behøver et droneoperatørnummer til adskillige droner, fremfor tidligere, hvor man skulle registrere hver enkelt drone. Det skal man ikke længere, og databasen for hidtil registrerede droner er bortfaldet.

Du registrerer dig som droneoperatør ovenfor. Vær opmærksom på, om du skal registreres som privatperson eller som organisation.

Forskellen mellem fjernpilot og droneoperatør

Fjernpilot:

I almindelig sprogbrug går fjernpiloten under betegnelsen dronepilot og definerer dig som person, der har et dronecertifikat eller flyver en mikrodrone. Du bliver som fjernpilot registreret, når du tager et dronecertifikat, hvor dit dronecertifikatnummer står. For en dansk fjernpilot vil dit dronecertifikatnummer starte med DNK efterfulgt af en kombination af tal og bogstaver.

Har du en mikrodrone, der vejer under 250 gram, er der ikke krav om, at du tager et dronecertifikat. Det er dermed heller ikke krav om, at du registrerer dig som fjernpilot, du skal dog stadig registreres som droneoperatør, hvis din drone enten har sensor eller kan overføre 80 joule kinetisk energi.

Langt de fleste fjernpiloter skal derfor være registreret enten som droneoperatør, hvis de flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed, der står registreret som droneoperatør, uanset om det er en større virksomhed eller dit eget private selskab.

Droneoperatør: 

Som nævnt ovenfor kan en fjernpilot være droneoperatør, hvis denne flyver som privatperson. Hvis du arbejder for eller er indehaver af en virksomhed, der er ansvarlig for droneoperationen, er det denne, der er droneoperatør. Det er også af den årsag, at der skelnes mellem fjernpilot og droneoperatør. Og det er også derfor, man skal sikre sig, om man er eller er tilknyttet en droneoperatør, der er registreret hos Trafikstyrelsen.

En droneoperatør skal registrere sig, hvis dronen vejer mindst 250 gram, eller hvis dronen vejer under 250 gram, men der er en sensor på dronen, f.eks. et kamera. En droneoperatør skal endvidere registrere sig, selv om dronen vejer mindre end 250 gram, hvis dronen i tilfælde af et sammenstød kan overføre over 80 joule kinetisk energi til et menneske.

Senest opdateret 11-04-2023