Datakilder

Trafikstyrelsen benytter flere forskellige datakilder til information og visualisering for droneanvendelse. Data er som udgangspunkt vejledende, og droneoperatøren skal derfor altid orientere sig om de konkrete forhold for en droneoperation.

Statiske datakilder

Datatype

Dataansvarlig

   

HEMS flyvepladser

Trafikstyrelsen

Baner på offentlig godkendte flyvepladser

Trafikstyrelsen

Bane på militær flyvestation

Forsvaret

Vandflyvepladser

Trafikstyrelsen

Private flyvepladser

Trafikstyrelsen

Helikopterpladser

Trafikstyrelsen

Militære installationer

Forsvaret

Politiets ejendomme

Rigshospitalet

Kolonne 3 virksomheder

Trafikstyrelsen

Kriminalforsorgens institutioner

Kriminalforsorgnet

Særligt støjfølsomme naturområder

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen

Ambassader

Udenrigsministeriet

Kongehusets residenser, Christiansborg Slot, Marienborg

Slots- og Kulturstyrelsen

Modelflyvepladser

Modelflyvning Danmark

Naturområder

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen

Veje

Trafikstyrelsen

Jernbaner

Trafikstyrelsen

Vindmøller

Energistyrelsen

Elmaster og højspændingsledninger

Energinet

Dynamiske datakilder

Datatype

Dataansvarlig

   

NOTAMS

Naviair AIM

Baggrundskort

Datatype Dataansvarlig
   
ICAO/FVR-kort Naviair AIM
Teknisk baggrundskort (GeoDk 60) SDFI
EEZ GST
Orthofoto SDFI