Gebyrer og afgifter på droneområdet

Trafikstyrelsens godkendelser og tilsyn med droner er finansieret via gebyrer og afgifter.

For Danmark, Færøerne og Grønland betales der en fast timepris for sagsbehandling af tilladelser, dispensationer og operationelle autorisationer.

Der betales desuden et fast gebyr ved tilmelding til dronecertifikatprøverne A1/A3 samt A2.

Gebyrer og afgifter fastsættes iht. gældende Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyr- og afgiftssatserne fremgår af bilagene til bekendtgørelserne.

Gebyr ved tilmelding til dronecertifikatprøve

Forud for teoriprøverne for både A1/A3 samt A2 vil der blive opkrævet et gebyr. Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven.
Gebyret trækkes, uanset om du består eller ej. 

Gebyret er 65,- (2023)

Gebyr ved tilladelser, dispensationer og operationelle autorisationer

Sagsbehandling og udstedelse af tilladelser, dispensationer og operationelle autorisationer er gebyrbelagt i henhold til gældende bekendtgørelse om gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og pr. time og følger forbrugt sagsbehandlingstid. Det betyder, at der faktureres løbende og uden skelen til, om der kan gives tilladelse eller ej.

Gebyr pr. time er 1100,-

Evt. eksterne gebyrer

Bemærk, at myndigheder, der skal behandle ansøgning om flyvning på deres områder eller nær deres ejendomme kan kræve et gebyr for forbrugt sagsbehandlingstid eller for den ønskede affotografering.  Dette gør sig blandt andet gældende for flyvning på og nær Slots- og Kulturstyrelsens ejendomme

Senest opdateret 19-04-2024