Droneregler.dk

Ny dronepilot

Der er mange nye regler og krav at holde styr på, når du har købt en drone for første gang. Hvis du er en af dem, der skal  til at sætte dig ind i, hvilke regler, du skal følge, hvilket dronecertifikat, du skal have, og hvor i Danmark du må flyve, kan du læse mere her og få overblikket over, hvordan du kommer i gang med at flyve med drone.

Ny dronepilot

Vigtige meddelelser

05/10/2022

Ændring af procedurer for dronecertifikatgebyr

Vi har ændret procedurer for gebyropkrævning forud for teoriprøverne for både de teoretiske dronecertifikater A1/A3 og dronekompetencecertifikatet A2.

Førhen ville du blive opkrævet et gebyr, efter du havde bestået teoriprøven.

Det ændres dog nu, så du nu opkræves et gebyr på 65,- (2022), før du kan tage teoriprøverne til de forskellige dronecertifikater. Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven.

Gebyret trækkes, uanset om du består eller ej. 

Læs om dronecertifikaterne her

20/06/2022

Du skal gennemføre praktisk selvtræning før kompetencecertifikat A2

Før du deltager i en teoriprøve til A2-dronekompetencecertifikatet. skal du have gennemført nogle bestemte øvelser som praktisk selvtræning i kategorien A1/A3.

Den praktiske selvtræning indebærer nogle specifikke manøvrer, der skal gennemføres, før man kan erklære, at man har gennemført den praktiske selvtræning.

Selvtræningen er underlagt tilsyn, og man vil kunne blive udtaget til kontrol, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt.

Finder vi det usandsynligt, at man har foretaget sin praktiske selvtræning, vil vi fratage fjernpiloten sit dronekompetencecertifikat.

Nedenfor har vi lavet en oversættelse af de krav der stilles til praktisk selvtræning i EASAs Easy Access Rules for Unmanned Aircraft i afsnittet AMC1 og AMC2 til UAS.OPEN.030(2)(b) UAS operation i underkategori A2.

Hent vejledning til praktisk selvtræning her

Nyheder

Nyhed

Ny Easy Access Rules

Udgivet 29/09/2022

EASA har netop udgivet en konsolideret version af Easy Access Rules, hvor alle ændringer, der er lavet i årets løb er sammenskrevet, så man kun behøver at lede et sted efter opdateret vejledningsmateriale, som udover lovgivningen indeholder Guidance Material (GM) og Acceptable Means of Compliance (AMC).

Overblik over droneregler og -lovgivning

Nyhed

Ny DK-STS-03: Flyv med 1B op til 25 kg.

Udgivet 23/08/2022

Erklæringen til DK-STS-03 er rettet, så det nu er muligt for dig, der havde et 1B-dronebevis at flyve med droner, der vejer op til 25 kg. 

Ønsker du at flyve på baggrundt af dit 1B-dronebevis på disse nye vilkår, bedes du udfylde og indsende erklæringen igen.

Hent erklæringen her