Dronezoner.dk: restriktionsområder og geografiske zoner

Som du kan se ovenfor, er der en række afstandskrav, du skal holde til både mennesker og områder i Danmark. 
Reglerne om overflyvning af mennesker bestemmes af din dronetype, mens det gælder for alle dronetyper, at du ikke må flyve højere end 120 meter over terræn, når du flyver i den åbne kategori.

Samtidig gælder det også, at der er steder i Danmark, hvor man må flyve og ikke må flyve med droner uanset dronetype. For at give dig overblikket over disse områder, har vi udviklet Dronezoner.dk. Dronezoner.dk findes udelukkende på nettet. Den information, du finder på Dronezoner.dk er en visualisering af de afstandskrav, du finder i dronebekendtgørelsen, samt, hvilke områder der hører ind under de forskellige kategorier.

De forskellige kategorier er markeret med farvekoder, som gør det lettere for dig at finde ud af, hvordan du skal forholde dig, hvis du vil flyve tæt på eller i de forskellige områder.

Der er områder i Danmark, som du ikke finder på Dronezoner.dk, da de enten ikke reguleres af dronebekendtgørelsen eller kræver en tilladelse fra privatpersoner. Det er derfor vigtigt, du orienterer dig, om du må flyve i et givent område hos pågældende kommune eller lokale aktører. Og hvis du vil flyve tættere på end 2,5 meter af privat ejendom eller ind over andres hegn, hæk eller mur, skal du huske at få tilladelse fra ejeren først.

Områdefarver

De røde dronezoner visualiserer offentlig godkendt/militær flyveplads, lægehelikopterplatform (HEMS) samt lukkede dronezoner.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen via https://droneregler.dk.

De statiske dronezoner er fastsat i § 9 i dronebekendtgørelsen, og de dynamiske dronezoner er baseret på NOTAM.

Til- og fravalg af lag

 • Lufthavn (2 km)
 • Lufthavn (3 km)
 • Lufthavn (5 km)
 • Militær lufthavn (2 km)
 • Militær lufthavn (3 km)
 • Militær lufthavn (8 km)
 • Flyveplads (2 km)
 • Flyveplads (3 km)
 • Flyveplads (5 km)
 • HEMS (1 km)
 • HEMS (2 km)

De blå zoner visualiserer:

 1. Civillisteslotte og kulturejendomme og -slotte, haver og parker, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner.
 2. militære områder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt, medmindre du:

 1. har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen
 2. har fået tilladelse fra Forsvarskommandoen

Afstandskravene til militære områder er fastsat i § 13 i dronebekendtgørelsen.

De grønne zoner visualiserer Natura2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder), der er oplistet i bilag 2 til dronebekendtgørelsen.

Her er droneflyvning som udgangspunkt ikke tilladt, når et område er lukket, medmindre du har fået tilladelse fra Trafikstyrelsen eller udfører opgave for forvalter af området.

Disse steder er fastsat i § 14 i dronebekendtgørelsen.

På dronezoner.dk vil du som udgangspunkt kunne se, om et område er åbent eller lukket i den periode, du ønsker at flyve, så du ved, om du skal søge om tilladelse for at kunne flyve med drone.

Til- og fravalg af lag

 • Natura-2000

De orange zoner visualiserer eksempelvis mindre og/eller private flyvepladser, heliports, vandflyvepladser eller faldskærmsområder.

Her er droneflyvning som udgangspunkt tilladt, men du skal udvise særlig opmærksomhed før, under og efter droneflyvning.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark.

Til- og fravalg af lag

 • Vandflyveplads (3 km)
 • Helipad (1 km)
 • Privat landingsbane (3 km)
 • Faldskærmsområde (3 km)
 • Modelflyveklub (1,5 km)
 • Svæveflyveplads (3 km)

Her er droneflyvning som udgangspunkt tilladt.

Den gule kontur er vist for at gøre opmærksom på, at dette område jævnligt kan være aktiveret, hvilket medfører lukning for droneflyvning.

Brugeren gøres opmærksom på, at dette område jævnligt kan have aktivitet, som medfører lukning for droneflyvning. Ved at trykke på zonen, vil man komme til https://briefing.naviair.dk, her kan man se, om en dronezone er aktiv i indeværende døgn, se nedenfor.

Disse steder er hentet fra AIP Danmark.

Her er droneflyvning som udgangspunkt forbudt, når området er markeret med rødt.

Det gule fyld vises for at gøre opmærksom på snarlig aktivitet (for eksempel lukning). Årsag/tidspunkt kan læses ved klik på zonen i informationsboksen.

Disse områder er hentet fra AIP Danmark. Aktivering af dronezonen visualiseres i NOTAM. 

(Kan ses på https://briefing.naviair.dk)

De brune linjer visualiserer jernbaner og bybaner.

Her er droneflyvning ikke tilladt nærmere end 15 meters horisontal afstand, medmindre du forinden har indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter eller i særlige tilfælde Trafikstyrelsen. Bybaner i tunneller under jorden må gerne overflyves.

Kravet om tilladelse gælder ikke for flyvning med droner i den specifikke kategori.

Reglerne for flyvning nær jernbaner og bybaner er fastsat i § 16 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Jernbane

De grønne linjer visualiserer offentlige veje med hastighedsgrænser over 70 km/t.

Her er droneflyvning ikke tilladt, medmindre du vil krydse vejen ad den korteste rute, mens der ingen trafik er, eller når du forinden har indhentet tilladelse fra den ansvarlige infrastrukturforvalter eller i særlige tilfælde Trafikstyrelsen.

Kravet om tilladelse gælder ikke for flyvning med droner i den specifikke kategori.

Reglerne for flyvning over offentlige veje er fastsat i § 17 i dronebekendtgørelsen.

Til- og fravalg af lag

 • Vej

Ad-hoc geografiske dronezoner

Trafikstyrelsen har mulighed for etablering af geografiske dronezoner, herunder at oprette geografiske dronezoner, hvori de operationelle krav i den åbne kategori er lempet.

Se de nuværende og vedvarende geografiske zoner her [nyt vindue]

Senest opdateret 12-04-2023