Nyheds- og meddelelsesarkiv

Meddelelsesarkiv

07/12/2022

Ny vejledning om brug af kamerabriller (FPV)

Der er begyndt at komme kommercielle FPV-droner på markedet, som betyder at flere og flere begynder at flyve med kamerabriller. Det er sjovt, men også udfordrende, og der er særlige regler, du skal følge, før og mens du flyver.

Når man flyver FPV, altså flyver drone vha. en kamerabrille, er det ifølge droneforordningen et krav, at fjernpiloten sørger for, at dronen overvåges af en observatør, som skal advare fjernpiloten, hvis dronen er i fare for at flyve ind i objekter, henover personforsamlinger eller ind i forbudte områder. Vi har udarbejdet en vejledning om, hvordan du skal forholde dig som fjernpilot, og hvilke krav, der stilles til observatøren, når du vil flyve FPV

Læs om FPV-flyvning her

02/02/2023

Ændring af procedurer for dronecertifikatgebyr

Vi har ændret procedurer for gebyropkrævning forud for teoriprøverne for både de teoretiske dronecertifikater A1/A3 og dronekompetencecertifikatet A2.

Førhen ville du blive opkrævet et gebyr, efter du havde bestået teoriprøven.

Det ændres dog nu, så du nu opkræves et gebyr på 65,- (2023), før du kan tage teoriprøverne til de forskellige dronecertifikater. Efter betalingen er gennemført, får du 3 forsøg til at bestå prøven.

Gebyret trækkes, uanset om du består eller ej. 

 

Læs om dronecertifikaterne her

20/06/2022

Du skal gennemføre praktisk selvtræning før kompetencecertifikat A2

Før du deltager i en teoriprøve til A2-dronekompetencecertifikatet. skal du have gennemført nogle bestemte øvelser som praktisk selvtræning i kategorien A1/A3.

Den praktiske selvtræning indebærer nogle specifikke manøvrer, der skal gennemføres, før man kan erklære, at man har gennemført den praktiske selvtræning.

Selvtræningen er underlagt tilsyn, og man vil kunne blive udtaget til kontrol, hvis Trafikstyrelsen finder det nødvendigt.

Finder vi det usandsynligt, at man har foretaget sin praktiske selvtræning, vil vi fratage fjernpiloten sit dronekompetencecertifikat.

Nedenfor har vi lavet en oversættelse af de krav der stilles til praktisk selvtræning i EASAs Easy Access Rules for Unmanned Aircraft i afsnittet AMC1 og AMC2 til UAS.OPEN.030(2)(b) UAS operation i underkategori A2.

Hent vejledning til praktisk selvtræning her

05/09/2022

A2-eksamen ændret pr. 5. oktober

Eksamensformen til kompetencecertifikat A2 er pr. 5. oktober 2022 blevet ændret

Nu skal du tage kompetencecertifikatet A2 ved at møde op hos en hos en prøveenhed, der er anerkendt at Trafikstyrelsen. Selve testen, der består af 30 spørgsmål, er ikke ændret. Årsagen til den ændrede eksamensform kommer på baggrund af et krav fra EASA, som vil mindske risikoen for snyd.

Bemærk, at de anerkendte prøve-enheder ikke kan stille krav om, at fjernpiloter, som ønsker at aflægge A2-eksamen, skal have taget et forudgående kursus.

Tag A2-certifikat her

Konvertering af dronebeviser

Trafikstyrelsen har nu gennemført konverteringen af 9537 dronebeviser til det nye europæiske dronecertifikat.

Dronebeviser er blevet konverteret til:

  • Dronepiloter med et dronebevis i kategori 1A bliver konverteret til A1/A3
  • Dronepiloter med et dronebevis i kategori 1B eller 2 bliver konverteret til A2
  • Dronetegn bliver ikke konverteret og mister sin gyldighed efter d. 31. december 2021.

Grundet opbygningen af vores systemer, har nogle fjernpiloter modtaget mere end et dronecertifikat. Det gør sig f.eks. gældende, hvis du på et tidspunkt har suppleret dit dronebevis med en højere dronekategori eller har fået en natpåtegning. Alle de modtagne dronecertifikater er gyldige, og du vælger selv, hvilket certifikat, du vil medbringe. Alle certifikaterne er tilknyttet ens CPR-nr., og vi vil være i stand til at identificere dig ud fra hvilket som helst af dine dronecertifikater.

Har du efter d. 15. december 2021 ikke har modtaget din konvertering i din E-Boks, eller er konverteringen ikke korrekt jf. overstående, skal du sende en mail til: info@trafikstyrelsen.dk 

Mailen skal indeholde dit navn og dronebevisnummer. Vi vil efterfølgende behandle alle henvendelserne samlet snarest muligt.

Nyhedsarkiv

Udgivet 22/06/2022 - Ny vejledning om samtykkekravet

Vi har udarbejdet en udførlig vejledning til kravet om samtykke til dig, der skal flyve din drone nær beboelsesejendomme eller over større forsamlinger af mennesker

Find vejledningen og download den her

 

Udgivet 21/06/2022 - Spørgsmål og Svar fra DroneForum 2022

Under DroneForum 2022 fik vi mange spørgsmål, som vi lovede at vende tilbage med.
Vi giver jer svarene her

Læs svarene på spørgsmålene her

Udgivet 22/04/2022 - Find præsentationerne fra DroneForum 2022 her

Find den samlede præsentation fra DroneForum 2022 inkl. præsentationerne fra NAVIAIR, UAS Denmark, Niras, DroneDanmark og ikke mindst os selv.

Download præsentationerne

Senest opdateret 02-02-2023