C-mærkede droner & Legacy-droner

Den åbne kategori

På baggrund af reglerne på droneområdet har Trafikstyrelsen udarbejdet den nedenstående oversigt over Underkategorierne i den åbne kategori, så du som fjernpilot kan danne overblik over de mest basale betingelser og begrænsninger. Under oversigten er der et link til en PDF version du kan printe ud og tage med dig når du skal flyve.

 

Underkategori A1, A2 og A3

Hent tabel som HTML her.

1

Registrér dig som operatør.

2

Markér operatørnummeret på dronen.

3

Ansvarsforsikring for alle droner.

4

Højest 120 m over terræn.

5

Flyv inden for synsvidde (VLOS).

6

Hold 5 km afstand til offentlig godkendt flyveplads og 8 km afstand til militære flyvestationer.

7

Hold 2 km afstand til Lægehelikopternes landingspladser (HEMS) og HEMS-baser.

8

Flyv ikke over hegn eller hæk uden samtykke fra matriklens ejer eller beboere.

9

Flyv ikke nærmere end 2,5 meter fra beboelsesejendomme uden samtykke fra ejer eller beboer.

10

Flyv ikke nærmere end 1000 meter fra indsatssteder hvor
politi eller beredskabsmyndigheder arbejder.

11

Orientér dig om restriktionszoner på www.dronezoner.dk

12

Fragt ikke farligt gods eller løse genstande.

13

Dronepiloter i den åbne kategori skal være fyldt 15 år.

 

1:1 reglen

Der holdes samme afstand til udenforstående personer som den højde, man flyver

Eks.: 50 m højde = 50 m afstand til mennesker

 

Dronecertifikat

Dronetype

Område

Kompetence

Intet dronecertifikat

C0-mærket drone (op til 249 gram)

 • Flyvning over uvedkommende personer tilladt
 • Ingen flyvning over personforsamling
 • Læs brugermanual

Uden C-mærke

 • Op til 249 gram
 • Maks hastighed 19 m/s

A1

C1-mærket drone (250 - 899 gram)

 • Ingen tilsigtet flyvning over uvedkommende personer
 • Ingen flyvning over personforsamlinger

A2

C2-mærket drone (900 gram - 3,99 kg)

 • Mindst 30 meter horisontalt fra uvedkommende personer
 • Mindst 5 meter horisontalt fra uvedkommende personer ved flyvning langsommere end 3 m/s
 • Ingen flyvning over personforsamlinger
 • 1:1 reglen

A3

C0, C1, C2, C3 eller C4-mærket drone

 • Mindst 150 meter horisontalt fra områder, der bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål
 • Ingen uvedkommende personer inden for operationsområdet
 • Ingen flyvning over personforsamlinger
 • Afbryd operationen hvis uvedkommende bevæger sig inden for operationsområdet (dog senest ved 30 meter horisontalt)
 • 1:1 reglen

Uden C-mærke: (250 gram – 25 kg)

 

 

1:1 reglen

Flyvehøjde = Sikkerhedsafstand til uinvolverede personer

Regelgrundlag:

EU Forordningerne 2019/945 og 2019/947

Bekendtgørelse nr. 1649 af 12/12/2023

Vejledninger

Guide: Hvilket certifikat skal du have?

Har din drone et C-mærke?

C-mærket

Hvis der på din drone er et mærke som vist ovenfor med et tal fra 0-6, er den C-mærket. Hvis ikke, skal den følge nye og mere restriktive regler.

Droner, som er bragt på markedet inden 1. januar 2024 må dog gerne sælges, så længe lager haves. Det betyder, at du i en periode efter 1. januar 2024 vil kunne købe droner uden C-mærke ude i butikkerne.

 

Droneflyvning med drone på 0-249 g

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori, som du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 0 g og 249 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se listen nedenfor. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i skemaet, er du klar til at flyve med din drone. 

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i listen, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs mere om overgangsreglerne for eksisterende droner her

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A1

Underkategori A1: 0 - 249 g (Legacy og C-mærkede)

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 • Læst brugermanualen til dronen 
 • Alderskrav: 15 år
  (dog intet alderskrav for legetøjsdroner)


Hvor må du flyve:

 • Du må overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgås
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav: 

 • Kan være C0-mærket (ikke et krav)
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m
 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart

Yderligere krav:

 • Er der sensor (f.eks. kamera) på dronen, skal du som droneoperatør registreres. Er det et firma der opererer mikrodroner med sensor skal du registrere firmaet på Virk. Er du en privatperson skal du registrere dig som droneoperatør.

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Er din drone bragt på markedet som en legetøjsdrone, dvs. en drone målrettet børn under 14 år (Legetøjsdirektivet 2009/48/EF), er du også undtaget kravet om at registrere dig som droneoperatør, selvom der er sensor på dronen. 

Legacy-droner mellem 0-249 g skal være bragt på markedet før d. 1. januar 2024.

Gå til Virks hjemmeside [nyt vindue]

Droneflyvning med drone på 250 g og under 900 g 

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 250 g og under 900 g, skal du flyve efter kravene i underkategori A1. Se nedenstående liste.

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve med din drone.

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne for legacydroner.

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A1

Underkategori A1: 250 g og under 900 g (Vægtkrav for C1)

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 • Minimum 15 år (Folk under 15 år må flyve under opsyn af en person på 15 år eller derover, der har et dronecertifikat, der svarer til dronen)
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
   

Hvor må du flyve:

 • Du må ikke planlagt flyve over mennesker
 • Du må ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 
   

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C1-mærket
 • Maksimal operationel hastighed på 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn
   

Yderligere krav:

 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Droneflyvning med drone på 900 g og under 4 kg 

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 900 g og under 4 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A2. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt for dig at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen. Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne.

Læs mere om overgangsreglerne for eksisterende droner her

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A2

Underkategori A2: 900 g og under 4 kg (Vægtkrav for C2)

Uddannelseskrav til fjernpilot:

 • Minimum 15 år (Folk under 15 år må flyve under opsyn af en person på 15 år eller derover, der har et dronecertifikat, der svarer til dronen)
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
 • Gennemføre selv-træning i et sikkert område 
 • Underskrive deklaration på gennemført praktisk træning
 • Gennemføre online test godkendt af Trafikstyrelsen
   

Hvor du må flyve:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighedsfunktion
 • Du må kun flyve inden for synsvidde
   

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C2-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart
   

Yderligere krav:

 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Droneflyvning med drone på 4 kg og under 25 kg

Ifølge de nye europæiske droneregler skelnes der ikke mellem droneflyvning på landet eller i byen. Droneoperationer bliver opdelt i kategorier efter risiko. 

Du skal veje din drone for at finde ud af, hvilken underkategori i den åbne kategori du kan flyve efter.

Hvis din drone vejer mellem 4 kg og under 25 kg, skal du flyve efter kravene i underkategori A3. Se nedenstående liste. 

Hvis du kan holde dig inden for kravene i listen, er du klar til at flyve.

Hvis ikke det er muligt at overholde kravene i skemaet, lander du i stedet i den specifikke kategori og skal indsende en risikovurdering af din droneoperation til Trafikstyrelsen.
Er dronen ikke C-mærket, skal du flyve efter de operative regler i overgangsreglerne for legacy-droner.

 

Læs om reglerne for droneflyvning i underkategori A3

Underkategori A3: 4 kg og under 25 kg (Vægtkrav for C0, C1, C2, C3 & C4)

Uddannelseskrav til dronepiloten:

 • Minimum 15 år (Folk under 15 år må flyve under opsyn af en person på 15 år eller derover, der har et dronecertifikat, der svarer til dronen)
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestået online-test
   

Hvor du må flyve:

 • Du må ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand på 30 m til mennesker eller en afstand på 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighed.
 • Du må kun flyve inden for synsvidde 
 • Du skal holde en afstand på 150 m til bebyggelse, rekreative områder osv.
   

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal C0-, C1-, C2-, C3- eller C4-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Flyver du om natten skal din drone kunne udsende et grønt blinkende lys, der nemt kan ses fra jorden, og gøre det let at skelne dronen fra bemandet luftfart
   

Yderligere krav:

 • Du eller din organisation skal registreres som droneoperatør

Registrer dig eller din organisation som droneoperatør her

Senest opdateret 03-01-2024