Ansøgning om droneflyvning i geografiske dronezoner

Forventet sagsbehandlingstid er 30 dage

Ved ansøgning om tilladelse til flyvning i geografiske dronezoner arbejder Trafikstyrelsen med et servicemål på 30 kalenderdage.

Servicemålet tager forbehold for, at sagen er fuld oplyst ved modtagelsen, dvs. at sagen indeholder alle de nødvendige informationer for at Trafikstyrelsen kan træffe afgørelse.

Efterfølgende tid brugt på dialog med ansøger og indhentning af yderligere information med henblik på sagens fulde oplysning er derfor ikke medtaget i opgørelsen af servicemålet. I forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgninger, skal Trafikstyrelsen foretage høring af andre myndigheder og/eller ejere af de objekter der beskyttes af geografiske dronezoner og restriktionsområder. Da Trafikstyrelsen ikke har indflydelse på svartiden ved disse eksterne parter, er dette ikke medregnet i Trafikstyrelsens servicemål. Du må som ansøger derfor medregne, at der kan gå over 30 kalenderdage, før du modtager en afgørelse på din ansøgning.

Trafikstyrelsen kan give tilladelse til, at der må udføres droneflyvning i flyvesikringskritiske-, sikringskritiske- og Natura2000-områder.

Ansøgning om droneflyvning i ovenstående områder sendes automatisk til Trafikstyrelsen, når ansøgningsblanketten er udfyldt. Efter indsendelse af ansøgningsblanketten vil du modtage et sagsnummer, der bedes henvist til ved fremadrettet korrespondance vedrørende ansøgningen.

Hvis du er fritaget fra Digital Post kan du udfylde en ansøgningsblanket til de(t) pågældende geografiske dronezoner, som kan findes her.

Flyvesikringskritiske områder

§ 9-10 i Dronebekendtgørelsen

Gebyr

Udstedelse af ovenstående type tilladelse er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 1692 af 11/12/2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Gebyret følger forbrugt sagsbehandlingstid, hvilket betyder, at der faktureres løbende og uafhængigt af, om der kan gives tilladelse eller ej.

Evt. eksterne gebyrer

Bemærk, at myndigheder, der skal behandle ansøgning om flyvning på deres områder eller nær deres ejendomme kan kræve et gebyr for forbrugt sagsbehandlingstid eller for den ønskede affotografering.  

Sikringskritiske områder

§ 11-12 i Dronebekendtgørelsen

 

Gebyr

Udstedelse af ovenstående type tilladelse er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 1692 af 11/12/2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Gebyret følger forbrugt sagsbehandlingstid, hvilket betyder, at der faktureres løbende og uafhængigt af, om der kan gives tilladelse eller ej.

Evt. eksterne gebyrer

Bemærk, at myndigheder, der skal behandle ansøgning om flyvning på deres områder eller nær deres ejendomme kan kræve et gebyr for forbrugt sagsbehandlingstid eller for den ønskede affotografering.

Militære områder og fartøjer

Jf. § 13 i Dronebekendtgørelsen

For ansøgninger om droneflyvninger i/ved militære områder og fartøjer skal der indhentes tilladelse fra Forsvarskommandoen.

Natura2000-områder

§ 14 i Dronebekendtgørelsen

 

Gebyr

Udstedelse af ovenstående type tilladelse er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 1692 af 11/12/2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 1.100 kr. pr. time.

Gebyret følger forbrugt sagsbehandlingstid, hvilket betyder, at der faktureres løbende og uafhængigt af, om der kan gives tilladelse eller ej.

Evt. eksterne gebyrer

Bemærk, at myndigheder, der skal behandle ansøgning om flyvning på deres områder eller nær deres ejendomme kan kræve et gebyr for forbrugt sagsbehandlingstid eller for den ønskede affotografering.  

Bekendtgørelse

BEK nr. 1649 af 12. december 2023 (Gældende fra 01/01/2024)

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Åbn

Senest opdateret 06-05-2024