Trafikstyrelsen udsteder hermed en generel dispensation efter § 30, til at en fjernpilot kan flyve nærmere end 8 km i området fra 8 til 5 km af militære flyvestationer, jf. § 9 i dronebekendtgørelsen1, når følgende betingelser overholdes:

  • Der må højst flyves 40 meter over banehøjde,
  • Der må flyves i afstanden fra 8 til 5 km af den militære flyvestation, og
  • Fjernpiloten, der flyver dronen, skal have et kompetencecertifikat.
Begrundelse

Trafikstyrelsen har ved en fejl ikke videreført den gældende regel i dronebekendtgørelsen om, at der må flyves maksimalt 40 meter over banehøjde i området fra 8 til 5 km af en militær flyvestation, da bekendtgørelsen blev ajourført. Bekendtgørelsen giver således i § 9, stk. 1, mulighed for at flyve i op til 120 meter over terræn indtil 8 km af en militær flyvestation og efter § 9, stk. 2, mulighed for flyvning maksimalt 40 meter over banehøjde i området fra 5 til 3 km af en militær flyvestation, men ikke mulighed for at flyve i området fra 8 til 5 km. af flyvestationen.

Trafikstyrelsen giver hermed dispensation efter § 30 i dronebekendtgørelsen, så en droneoperatør kan flyve med droner i området fra 8 til 5 km af en militær flyvestation uden at skulle have en tilladelse af Trafikstyrelsen, når betingelserne i denne dispensation overholdes.

Fjernpiloten, der gennemfører droneoperationen, skal overholde de krav, der er gældende for flyvning med droner i en afstand af 5 til 3 km af en offentlig godkendt flyveplads og en militær flyvestation.

Dispensationen gælder, indtil dronebekendtgørelsen kan ændres, så bestemmelsen igen indsættes i bekendtgørelsen.

Dispensationen vil være at finde på droneregler.dk, indtil dronebekendtgørelsen ændres.

 

 

Lars Korsholm

Kontorchef, Luftfart 1

Trafikstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

Telefon +45 7221 8800

info@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

 

Dato: 29-02-2024

Sagsnr.: 2024-171092

Dokumentnr.: 2314962

Sagsbehandler: SHOL