Standardscenarier

Senest opdateret 23-08-2022

Her kan du finde information om forskellige standardscenarier.


Et standardscenarie er en foruddefineret operation, hvor risikovurderingen allerede er lavet, som du via en erklæring skriver under på, at du flyver efter. Det betyder også, at Trafikstyrelsen vil føre tilsyn med droneoperatører, der flyver efter et standardscenarie.

Selvom du ikke skal udarbejde en risikovurdering, er der forsat en lang række krav, der skal opfyldes både med hensyn til operationen, droneoperatøren og dronepiloten, som skal have bestået teoriprøve og praktisk uddannelse.

Det er vigtigt, at alle kravene til det pågældende standardscenarie opfyldes, og at du ikke kun udvælger de elementer fra standardscenariet, som passer ind i din operation.

 

Standardscenarie 01 – VLOS over kontrolleret område på land i befolket miljø

Ønsker du at flyve efter europæisk standardscenarie STS-01, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en drone op til 25 kg, der skal have C5-mærkning.

Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

Standardscenarie 02 – BVLOS med luftrumsobservatører over kontrolleret område på land i tyndt befolket miljø

Ønsker du at flyve efter europæisk standardscenarie STS-02, skal du flyve uden for synsvidde (op til 2 km med observatør) i tyndt befolket og kontrolleret område eller miljø med en drone op til 25 kg, som har en C6-mærkning. Læs mere i forordning (EU) 2019/947 og forordning (EU) 2019/945, som du kan finde nedenfor her på siden.

Det nationale Standardscenarie 03 - VLOS-droneoperationer over et kontrolleret område i et befolket miljø
med en legacydrone1 på under 25 kg

Havde du et dronebevis, før indførelsen af det europæiske dronekompetencecertifikat, har du mulighed for at flyve efter det nationale standardscenarie DK-STS-03.
DK-STS-03 skal udfyldes som en erklæring på, at du overholder de krav, der fremgår af standardscenariet. Ved et tilsyn vil du blive bedt om at fremvise eventuel dokumentation for overholdelsen af erklæringen.

Ønsker du at flyve efter det nationale standardscenarie DK-STS-03, skal du flyve inden for synsvidde (VLOS) i et kontrolleret befolket område på land med en legacy drone op til 25 kg uden C-mærkning.
Et kontrolleret område er defineret som et område, hvor du har fuld kontrol over, hvem der befinder sig i området.

Du skal desuden være indehaver af et tidligere dronebevis jf. bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 for at kunne flyve iht. DK-STS-03 før d. 1. januar 2021. Du kan derfor ikke flyve på DK-STS-03 udelukkende på baggrund af et dronekompetencecertifikat. Flyvning på baggrund af det gamle dronetegn til flyvning udenfor bymæssig bebyggelse, er heller ikke tilladt.

Ansøgning

Operationel erklæring for anvendelse af det nationale standardscenarie DK-STS-03

i henhold til § 21, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017 om flyvning med droner i bymæssigt område.

Hent erklæring her

Relevante henvisninger

Forordning

2019/947 og 2019/945 (Gældende fra 29/05/2019 og 12/03/2019)

Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems

Åbn