Tilladelser til droneflyvning i flyvesikringskritiske, sikringskritiske og støjfølsomme områder

Senest opdateret 19-12-2022

Trafikstyrelsen kan give tilladelse til, at der må udføres droneflyvning i flyvesikringskritiske, sikringskritiske og støjfølsomme områder.

Ansøgning om droneflyvning i ovenstående områder, kan fremsendes som almindelig mail til Trafikstyrelsen med blanketten for ansøgning om flyvning i det respektive område vedhæftet. Ansøgningens titel må gerne indeholde følgende passus; ”Ansøgning om tilladelse til droneflyvning i [det specifikke område]”.

Ansøgningerne om tilladelse til flyvning i de pågældende områder skal indeholde de oplysninger, der bedes om nedenfor i de respektive kategorier. Udfylder du den tilhørende blanket, vil du blive bedt om at udfylde denne information.

Flyvesikringskritiske områder

jf. § 6 i Dronebekendtgørelsen

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 

Hent blanketten vedr. flyvning i flyvesikringskritiske områder her

Sikringskritiske områder

jf. § 7 i Dronebekendtgørelsen

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 
 • Information om der forinden er opnået accept til operation hos ambassade/politi/kriminalforsorg/kongehusets residenser. Hvis ja, anvend blanketten nedenfor. 

Hent blanketten vedr. flyvning i sikringskritiske områder her

Støjfølsomme miljøbeskyttelsesområder (BL 7-15)

jf. § 9 i Dronebekendtgørelsen

 • Droneoperatørens navn, adresse, kontaktoplysninger samt dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer (hvis der er tale om en fysisk person).
 • Fjernpilot(ernes) navn og dronebevis- eller kompetencecertifikatnummer.
 • Dato(er) for udførelsen af droneflyvning
 • Formål med droneflyvningen 
 • Kort som viser fjernpilotens placering

Hent blanketten vedr. flyvning i miljøbeskyttelsesområder (BL 7-15) her

Udstedelse af ovenstående tilladelser er gebyrbelagt i henhold til BEK nr. 2666 af 28. december 2021 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gebyret faktureres efter regning og er fastsat til 990 kr. pr. time.

Bekendtgørelse

BEK nr. 2253 af 29. december 2020 (Gældende fra 01/01/2021)

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Åbn